- Fogdarps Jina

               - Götängens Go Glimma

               - Lekebergas Abha

               - Wennhofs Garbo

                  - Ties That Bind Bibbi

                   Ekeröds Älva 

                   - Slätalyckas Cayenne

                - Piece Villiga Viola af Venestad

 

                   - Hurrelvingens Sarolea

                - Pousoda Rihanna

 

Blandade bilder på Fricco under åren som går

P1180649

P1180477 (2)

IMG_6034

IMG_6083

Februari 2015 

IMG_7339_redigerad-1

 

 

 

Kråkeberga Gårds Black Fricco 

 - "Fricco" -

 Född: 2011-05-25

 (SE39555/2011)

P1250887 (2)

Fricco 6 år

P1220904

Fricco 6 år

Själva namnet Fricco har följande historia bakom sig.

Frej (även kallad Fricco) är en fruktbarhetsgud i nordisk mytologi. Frej bor på Alfhem (Álfheimr) i Asgård. Hans skepp Skidbladner (Skíðblaðnir), byggt av Ivaldesönerna, kan segla på land, har alltid medvind och går att vika ihop. Han äger galten Slidrugtanne (Slíðrugtanni) eller Gyllenborste (Gullinborsti), som kan springa på land eller luft bättre än någon häst, samt hästen Blodighove (Blóðughófi). Han har två namngivna tjänare: Byggve och Bejla (Byggvir och Beyla) som förknippas med skörden.

Frej tillhörde liksom sin syster och far vanerna, men bodde hos asarna som fredsgisslan efter kriget mellan de båda gudagrupperna. Att hans boning dessutom heter Alfhem tyder på ett samband mellan vaner och alver; båda är dessutom förknippade med fruktbarheten. Jämte Oden och Tor var han främst i kulten.

I mytologin framträder Frej mycket sparsamt - den mest framträdande berättelsen är den om honom och Gerd. Snorre beskriver honom som skön, kraftfull och barmhärtig, och kallar honom  "världens gud" och Gerd som "en strålande vacker mö". På Skirners initiativ sänder Frej sitt svärd och en häst till Jotunheim, jättarnas land, för att fria till Gerd, men gåvorna avvisas av gudinnan.

Frej omnämns också som stamfader till den svenska kungaätten Ynglingaätten och kallas då för Yngve-Frej av Snorre, vilket antyder att Yngve eller Yngvi kan ha varit ett äldre namn på Frej. Möjligen kan en sådan kung ha existerat, och utgjort någon sorts grund för myten om Frej, men om guden Frej eller kungen Yngve är den mest reella av de båda kan man idag inte reda ut historievetenskapligt.

Källa: Wikipedia